26/3/2023

Amicval

Associació de mitjans d'informació i comunicació valencians

AMIC

AMIC

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació AMIC (abans ACPG) va constituir-se l’any 1997 i va néixer amb la voluntat de ser l’interlocutor vàlid d’un col·lectiu que gaudeix d’una gran popularitat i difusió entre tots els sectors de la població.

L’AMIC actualment integra 477 mitjans, dels quals 134 són capçaleres de premsa gratuïta que tenen una distribució conjunta superior al milió d’exemplars, 50 de premsa de pagament amb una tirada superior als setanta-cinc mil exemplars i 293 són mitjans digitals que conjuntament superen els 12 milions d’usuaris únics mensuals.

L’any 2018 es va constituir l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació Valencians (AMIC Valencians) amb l’objectiu de donar cobertura als mitjans de proximitat impresos i digitals del territori. Actualment, 73 mitjans integren l’Associació al País Valencià. Dels quals 41 són digitals i 32 impresos.

L’AMIC Valencians és una associació que està al servei d’empreses de mitjans de comunicació de premsa gratuïta, premsa de pagament i mitjans digitals que actua amb criteris de patronal dels mitjans de comunicació associats. Això vol dir, estar al servei i en defensa de tots els mitjans de sector; actuar amb rigor i professionalitat, al servei bàsicament d’empreses i impulsar accions en benefici del conjunt dels mitjans de comunicació.

Som un territori amb gran tradició de mitjans de proximitat tant impresos com digitals, on conviuen diversos tipus de formats, periodicitats i continguts que en molts casos se centren en un tipus de públic molt concret o que s’especialitzen i es dediquen a un únic sector, com pot ser l’economia, l’oci, el món infantil o estudiantil, entre molts altres.

Des de l’AMIC Valencians s’afavoreix l’intercanvi d’experiències professionals, opinions i suggeriments entre tots els editors, es desenvolupen plataformes conjuntes que permeten a tots els editors gaudir d’unes eines i recursos que contribueixen a millorar els seus sistemes de gestió i la qualitat dels seus mitjans.

Tenim com a objectius prioritaris:

1. Defensar els interessos dels associats i del conjunt de la premsa gratuïta tant en paper com digital i de la premsa de pagament, excloent les activitats de defensa d’interessos professionals als quals es refereix la Llei 19/1977, d’1 d’abril, reguladora del dret d’associació sindical.

2. Representar els associats davant de les administracions i les diferents institucions.

3. Promoure iniciatives legislatives i/o administratives en benefici de la premsa gratuïta i de pagament en paper i de la digital.

4. Fomentar la presència pública i conjunta de la premsa gratuïta i de pagament en paper i de la digital.

5. Promoure la creació d’una estructura de suport a la premsa gratuïta i de pagament en paper i a la digital.

6. Dignificar el col·lectiu com a mitjà de comunicació professional.

7. Facilitar la planificació de publicitat fent de mitjancer entre els seus membres i els anunciants, les centrals de compres i agències.

8. Intercanviar coneixements i informació entre els seus membres i promoure projectes comuns.